Hva gikk du VG1?

Hvor har du vært i YFF på VG1 og VG2?
Har du annen arbeidserfaring?

Hva driver du med utenom skolen?

Jeg samtykker til at opplysninger om meg registreres i dette systemet og at opplæringskontoret kan innhente annen relevant informasjon om meg.